Ilmoita tahallisesti väärästä tuomiosta

Ilmoita tuomiosta, jonka kirjoittanut tuomari on käsittääksesi tietoisesti ja tahallisesti laatinut väärän tuomiolauselman (tuomion loppuosa, johon on kirjattu tuomioistuimen määräämät seuraamukset). Kyse voi olla tuomiosta, joka on annettu käräjä-, hovi- tai korkeimmassa oikeudessa.

Ilmoita myös logiikkavirheen sisältävästä tuomiosta, joka on tullut oikeudenkäynnistä, jossa hovioikeudenneuvos Markku Aarola tai joku muu Turun hovioikeuden 2. osaston tuomari on toiminut oikeuden puheenjohtajana.

Läheta kopio tuomiosta sähköpostiosoitteeseen 'info' + 'ät' + 'kafkatuomiot.net'. Perustele myös mahdollisimman tarkoin, miksi pidät tuomiota tahallisesti vääränä. Tai jos kyse on logiikkavirheestä, osoita logiikkavirheen sisältämä tuomion kohta. Viestin voit myös lähettää sähköpostiosoitteesta, joka ei paljasta lähettäjän nimeä.

Vaikeinta on tahallisuuden perusteleminen. Useakaan vakava perustelujen virhe tai tuomarin virheellinen menettelytapa ei sinänsä vielä osoita väärän tuomion tahallisuutta. Tuomion perustelujen virheiden osalta tahallisuuden arvioinnissa osviittaa voi halutessaan saada Turun hovioikeuden tuomion analyysistä.

Useat tuomion perustelujen virheet sekä menettelyvirheet ovat kuitenkin syy tutkia tuomio tahallisuuden kannalta. Myös tuomarin vihamielinen käytös hävinnyttä osapuolta kohtaan antaa aiheen tuomion lähempään tarkasteluun. Niinpä kun hovioikeudenneuvos Markku Aarola on käyttäytynyt aggressiivisesti yhtä oikeudenkäynnin osapuolta kohtaan, tämä on ollut paha enne tulevasta.

Mitä hyötyä ilmoittamisesta on?

Vakavat ilmoitukset tullaan julkistamaan nettisivustolla neutraaliin sävyyn ilman ilmoittajaa koskevia tietoja.

Vain pieneen ja räikeimpään osaan tahallisesti vääristä tuomiosta on mahdollista saada ote tällä tavoin. Päätelmiä tästä aineistosta on mahdollista tehdä sekä yksittäistapauksissa että tilastollisesti. Ilmoitusten julkistaminen voi myös hillitä tahallisesti väärien tuomioiden antamista.

Ilmoitusten julkistamisessa huomioidaan tuomarien oikeusturva. Saapuvan ilmoituksen käy läpi aina juridiikan asiantuntija. Ilmoitusta ei julkisteta ilman tuomarin tekemiä vakavia virheitä sekä vahvaa ja hyvin perusteltua epäilyä virheiden tahallisuudesta.